8. MANDALA ~ SEBEPŘIJETÍ

sebeprijeti8

...diamant propouští a odráží nejen světlo, ale háže i stíny.
Rozprostírá je na všechny strany ~ světlo, stíny, které máme všichni.
Navzájem si je zrcadlíme, proto je u druhých lehce vidíme.
Přitom bychom je sami v sobě měli přijmout. Jsou totiž naší součástí.
Jako jing a jang ~ jedno bez druhého není úplné ~ celistvé.
Stále se vyvíjíme, rosteme, ale naše podstaty jsou neměnné.

V každém z nás se ukrývá potenciál, který je třeba odhalit.
Přes všechny stíny a světla se musíme napojit a na svou duši naladit.

Otevřme oči a zadívejme se do toho zrcadla naší duše.
Do těch pravd a lží, které nám odráží.
Ukazuje nás přesně takové, jací jsme.

To zrcadlo nelže.
Ani my nemusíme ~ zkusme se....
.
.
.
.
.
.
...pokračování v jarním Mandalovníku.

Zpět do obchodu