16. MANDALA ~ POKORY

FD19E000-5902-4C43-AF9A-2C915940DDE3

POKORA...
Co tohle slovo vlastně znamená? Dokážeme ho popsat?
Jsme pokorní? Vůči sobě? Vůči druhým?
A co naopak s pokorou nemá nic společného?

Pokora je reálný pohled...

...na situace, události, lidi kolem nás, na nás samotné.
Když se nezdravě přeceňujeme ~ jde o pýchu.
Když se podceňujeme ~ je to důkaz méněcennosti, který také není zdravý.
Když jsme pokorní, znamená to, že stále poznáváme sami sebe.
Zjišťujeme ty světlé i temné stránky. Pracujeme s nimi.
Pracujeme na sobě ~ s pokorou.
Ukazujeme své silné stránky,
ale stejně tak si připouštíme i ty slabosti, které uvnitř nás dřímají.

Když jsme pokorní, znamená to, že víme, kdo jsme.
Díky tomu nám neubližují urážky okolí.
Nebráníme se útokem, když se do nás někdo pouští.
Nemáme to zapotřebí. Máme pochopení, jsme soucitní.
Sami totiž víme, že nejsme bezchybní.

Když jsme pokorní,...
.
.
.
.
.
.
...pokračování v LETNÍM Mandalovníku.

Zpět do obchodu